امنیت پرداخت شما توسط مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی (نماد اعتماد الکترونیکی) و بانک سامان تأیید شده است.