ما به عنوان یک مؤسسه فرهنگى و انتشاراتى بر این باوریم که در برابر تمامى هموطنان خویش براى ایجاد و گسترش دو موضوع مسئول هستیم:
اول: بالا بردن سطح دانش و آگاهى؛
دوم: ایجاد احساسِ خوشایند و لذت‏‌بخش از کتابخوانى.
محصول ما هر گونه کالاى فرهنگى و مرتبط با فرهنگ است و فقط تولید کننده کتاب نیستیم. ما حتى خود را فروشنده نیز نمى‏‌دانیم بلکه با هر آنچه به گسترش فرهنگ و دانشِ ما و مخاطب ما مى‏‌انجامد آماده خدمت هستیم. ما در اولین وهله به مشترى خود آرامشِ خیال و فراغت خاطر تقدیم مى‏‌کنیم.
مخاطب ما هر فارسى زبان یا علاقمند به این زبانِ شیرین و شیوا و فرهنگ پُر سابقه در هر جاى این کره خاکى است.
در این راه سعى مى‏‌کنیم از بهترین فناورى و صنعتِ موجود در کشور بهره ببریم و بتوانیم کالایى فرهنگى درخورِ مردمانِ خوب خود تقدیم کنیم: با کیفیت، پُرمحتوا و زیبا. پس براى کاستن از هزینه‏‌ها و کسب سودِ بیشتر از کیفیت و زیبایى محصول خود نمى‏‌کاهیم زیرا که این را کم‏‌فروشى مى‏‌دانیم.
شاید مهم‏ترین دلیل براى آنکه محصولات شادان در کنار بسیارى از کالاهاى مشابه قابل تشخیص و تمیز است همین مسئله و تمرکز ما بر متفاوت بودن باشد. انتخاب آثار برگزیده از آنانى که با سابقه‏‌اى طولانى مورد تائید خوانندگان ما هستند و همچنین حساسیت در ارائه آثار جدید و نویسندگان تازه، بیانگر همین حس مسئولیتِ مجموعه شادان در قبال شماست.
بنابراین سرمایه اصلى خود را دو گروه مى‏‌دانیم: مخاطبان انتشارات و اهل قلم و هنر.
ما به بقاى انتشارات با سودآورى اعتقاد داریم و آن را عاملى جهت استمرار کار مى‏‌دانیم، ولى در کنار آن احساس رضایتِ مشترى را به شدت مدّ نظر داریم. مشترى مى‏‌باید همواره از خرید و انتخاب خود احساس رضایت کند و حتى مُبلغ انتشارات شادان به دیگران باشد.
ما از این که بسیارى از کتاب خوانان حرفه‏‌اى هنگام خرید کتاب به نام شادان تکیه مى‏‌کنند و با اعتماد به این نام کتاب خود را تهیه مى‏‌کنند برخود مى‏‌بالیم و سعى مى‏‌کنیم این اعتماد را حفظ نماییم. پس چون سلیقه طیف مخاطبانِ ما مختلف است اگر خواننده شادان از هر ده کتاب از هشت کتاب راضى باشد، فکر مى‏‌کنیم موفق بوده‏‌ایم.
تمامى دلیل وجودى این مؤسسه انتشاراتى به دست آوردن سهم عمده‏‌اى از افزایش سطح آگاهى و فرهنگِ مخاطب خویش است. مخاطب ما حق دارد کارى زیبا و اثرگذار از ما بخواهد و در انتهاى آن، احساس کند به اندیشیدن پرداخته و از تمامى لحظاتى که با محصول فرهنگى شادان گذرانده، لذت برده است.
ما ایمان داریم که در شرایط فعلى که رسانه‏‌هاى مختلف (اعم از داخلى و خارجى) جاى کتاب را تنگ کرده و خواسته یا ناخواسته اوقات فراغتِ ارزشمندِ بسیارى از مردمان ما را ـ بیش از آن چه لازم و شایسته است ـ مى‏‌گیرند تلاش ما بى‏‌ثمر نخواهد بود و هر ساله شاید هزاران نفر جوان و بزرگسال را به خیل کتابخوانانِ این سرزمین مى‏‌افزاییم.
البته تمامى این موارد فقط به پشتوانه احساس مسئولیت کارکنانى رخ داده که خود را جزئى از مجموعه شادان مى‏‌دانند و براى پیشبرد آن، گوشه‏‌اى از کار را برعهده دارند.
در پایان سعى ویژه خود را براى متفاوت بودن یادآورى مى‏‌کنیم و بر شعارِ کلیدى خود صحه می‌گذاریم: «همیشه یکى متفاوت است!»